ÚVOD DO BAZÉNOVÉHO FREEDIVINGU

Úvod do bazénového freedivingu

Bazénový kurz Lap 1 obsahuje kompletní teorii celého kurzu Wave 1. Nezahrnuje pouze část na otevřené vodě, kterou je možné přidat kdykoliv během jednoho roku na jedné z našich hloubkových akcí a proměnit bazénovou certifikaci Lap 1 na hloubkovou Wave 1. Proč je to pro tebe výhodné? Protože už s certifikací Lap získáš přístup k tréninkovému programu Molchanovs.

Předpoklady

Věk minimálně 18 let (16 se souhlasem zákonného zástupce)
Vyplněný zdravotní formulář, popřípadě potvrzení od lékaře, formulář o odpovědnosti
Absolvování plaveckého testu na 200m

Příprava

Materiály kurzu v českém jazyce! Celý manuál kurzu Molchanovs Wave/Lap 1 jsem oficiálně přeložil do českého jazyka a je pro každého registrovaného studenta k dispozici na jeho Molchanovs profilu (Dashboard).
Připrav se online: Ihned po registraci se můžeš začít připravovat. Prostuduj si celý online manuál, shlédni všechna videa v online kurzu a vyplň si test znalostí.

Teorie

Fyzika: Boylův a Archimédův zákon a jejich aplikace ve vodě.
Fyziologie: Dýchací a oběhová soustava, účinky zadržení dechu, krátkodobé a dlouhodobé adaptace
Dýchání a relaxace: Základy dýchání a relaxace, hyperventilace
Vyrovnávání: Anatomie, teorie a koncept, techniky vyrovnávání, vyrovnávací cvičení, tipy pro správné vyrovnávání
Techniky potápění: efektivní pohyb s ploutvemi, představení techniky bez ploutví
Mentální techniky: Technika vizualizace a body scan
Potencionální trauma: Trauma související s hypoxií a tlakem
Bezpečnost a záchrana: Klíčová bezpečnostní opatření, buddy systém, záchranné postupy
Trénink: Důležitost a formy tréninku, představení Molchanovs Movement a tréninkových plánů 

Bazénová část Lap 1 

Relaxace: Aplikace dýchacích a mentálních technik ve vodě
STA: Statické zadržení dechu na hladině, včetně správného buddyingu a záchrany
DYNB: Správné navážení, pozice těla a hlavy, efektivní kopací technika, otočka, duck dive, buddying, záchrana
DNF: Úvod do techniky bez ploutví, navážení, záběr pažemi, kop, synchronizace
Trénink: Praktická ukázka tréninku a jeho správné a bezpečné provedení

Pro získání certifikace Lap 1 je potřeba:

Absolvovat kurz v celé délce
Uspět v testu teoretických znalostí
Uplavat pod vodou bezpečně a komfortně  vzdálenost min. 30m s ploutvemi
Zadržet ve vodě dech na minimálně 1 a půl minuty
Umět provést záchranu freedivera a umět se bezpečně potápět v týmu 

Wave 1

Jako freediver Molchanovs Lap 1 můžeš na kterékoliv naší hloubkové akci absolvovat nadstavbu Wave 1. Upgrade na Wave 1 trvá obvykle 2 dny a protože teorii a bazén už máš za sebou, čeká tě pouze trénink freedivingových technik, které ti umožní komfortní potápění do hloubky až až 20m. Podrobnosti najdeš v popisu kurzu Wave 1 Hloubková část.

TERMÍNY A REGISTRACE

V sekci FaQ najdeš odpovědi na nejčastější otázky
Pro další dotazy a konzultace piš anebo volej
E-mail: apnoe.space@gmail.com
Telefon: +420 731 009 599

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace