MASTER FREEDIVING

Master freediving

Freedivingový kurz Molchanovs Wave 3 je možné absolvovat buď celý najednou, nebo rozdělený na bazénovou část Lap a hloubkovou část Wave. Máš tak na výběr, jakou formou kurzem projdeš. Pojed s námi k moři na tréninkovou akci pro pokročilé, nebo začni v bazénu u nás doma a hloubku přidej později. Vyber si.

Předpoklady

Věk minimálně 18 let (16 se souhlasem zákonného zástupce)
Vyplněný zdravotní formulář, popřípadě potvrzení od lékaře, formulář o odpovědnosti
Certifikace Molchanovs Lap 2 nebo Wave 2
Certifikace jiného systému odpovídající úrovně (v tomto případě je potřeba projít crossover hodnocením Molchanovs Wave 1 a 2)
Osvědčení o absolvování kurzu první pomoci ne starší než dva roky

Příprava

Materiály kurzu v českém jazyce! Celý manuál kurzu Molchanovs Wave/Lap 3 jsem přeložil do českého jazyka a je pro každého registrovaného studenta k dispozici na jeho Molchanovs profilu (Dashboard).
Připrav se online: Ihned po registraci se můžeš začít připravovat. Prostuduj si celý online manuál, shlédni všechna videa v online kurzu a nakonec můžeš absolvovat i online test znalostí.

Teorie

Historie freedivingu: Etapa 3 a 4, rozvoj znalostí, počátky soutěžního freedivingu, moderní freediving
Fyziologie: Plicní objem, fyziologie dýchání, hloubka selhání
Dýchání a relaxace: Pokročilá relaxace, techniky packing a reverse packing
Vyrovnávání: Techniky pro hloubkové potápění mouthfill a hloubkový Frenzel, FRC ponory, vyrovnávací cvičení, tipy pro správné vyrovnávání
Techniky potápění: Vyladění techniky s ploutvemi, bez ploutví a monoploutve
Mentální techniky: Dekoncentrace pozornosti, dynamická meditace, zvládání úzkosti, procvičování technik a jejich aplikace v jednotlivých disciplínách
Potencionální trauma: Podrobnosti o plicním barotraumatu (lung squeeze) a dekompresní nemoci a jak jim předcházet
Bezpečnost a záchrana: Možná rizika, jak jim předcházet a jak je řešit, individuální faktory rizik, záchranné techniky nejvyšší úrovně
Pokročilé vybavení: Manipulace a nastavení equipmentu,
Asistent instruktora: Obecné a právní informace, setup, lana, uzly, vedení warm-upu, vedení tréninkové skupiny
Trénink: Důležitost a formy tréninku, představení Molchanovs Movement a tréninkových plánů

Bazénová část

Relaxace: Aplikace mentální techniky dekoncentrace pozornosti ve vodě v jednotlivých disciplínách
STA: Statické zadržení dechu na hladině, včetně perfektního buddyingu, efektivního koučingu a záchrany
DYNB: Demonstrace dokonalé techniky s ploutvemi, doladění jemných detailů, tréninková cvičení, buddying, záchrana
DNF: Demonstrace dokonalé techniky bez ploutví, doladění jemných detailů, tréninková cvičení
DYN: Efektivní technika monoploutve, doladění jemných detailů
Trénink: Praktická ukázka tréninku a jeho správné a bezpečné provedení
Dohled nad studenty: Vystupování jako asistent instruktora, dohled a poskytování zpětné vazby
Záchranné techniky: Vlečení bezvládného freedivera, vyzvednutí z bazénu

Hloubková část

Relaxace: Aplikace mentální techniky dekoncentrace pozornosti ve vodě v jednotlivých disciplínách
Hloubkové vyrovnávání:
Nácvik techniky mouthfill a hloubkový Frenzel
FRC ponory: Představení a nácvik FRC ponorů, simulujících hloubkové ponory
CWT: technika monoploutve. Nácvik správné a efektivní techniky monoploutve (delfíní kop)
Technika: Doladění nejjemnějších detailů v hloubkových disciplínách FIM, CWTB, CNF
Dohled nas studenty: Vystupování jako asistent instruktora, dohled a poskytování zpětné vazby

Pro získání certifikace Wave 3 je potřeba:

Absolvovat kurz v celé délce
Uspět v testu teoretických znalostí
Demonstrovat vyspělou techniku ve všech disciplínách
STA: 3 min 30 sec
DYNB: 75m
DNF: 50m
FIM: Komfortní a opakované ponory 34 - 40 metrů v adekvátním čase
CWTB: Komfortní a opakované ponory 34 - 40 metrů v adekvátním čase
CNF: Komfortní a opakované ponory 25 - 30 metrů v adekvátním čas
Mouthfill: Předvedení vyrovnávací techniky v hloubce 5 - 15 metrů
FRC ponory: Předvedení správné techniky ponorů v pasivním výdechu
CWT: Předvedení správné techniky monoploutve
Buddying: Předvést správnou techniku buddyingu v hloubce 20 metrů
Sebezáchrana: Výstup s jednou ploutví z hloubky 20 metrů, výstup bez masky z hloubky 20 metrů
Záchrana: Provést správně všechny kroky k záchraně buddyho z hloubky 20 metrů + správné techniky vlečení freedivera na hladině na vzdálenost 20 metrů
Vyzvednutí freedivera z hloubky: Proveďte a koordinujte vytažení freedivera v bezvládnem stavu z hladiny z hloubky 30 metrů. 

TERMÍNY A REGISTRACE

V sekci FaQ najdeš odpovědi na nejčastější otázky
Pro další dotazy a konzultace piš nebo volej.
Mail: apnoe.space@gmail.com
Telefon: +420 731 009 599

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace