BAZÉNOVÝ MASTER FREEDIVING

Bazénový master freediving

Bazénový kurz Lap 3 obsahuje kompletní teorii celého kurzu Wave 3. Nezahrnuje pouze část na otevřené vodě, kterou je možné přidat kdykoliv během jednoho roku na jedné z našich hloubkových akcí a proměnit bazénovou certifikaci Lap 3 na hloubkovou Wave 3. Proč je to pro tebe výhodné? Protože už s certifikací Lap získáš přístup k tréninkovému programu Molchanovs.

Předpoklady

Věk minimálně 18 let (16 se souhlasem zákonného zástupce)
Vyplněný zdravotní formulář, popřípadě potvrzení od lékaře, formulář o odpovědnosti
Certifikace Molchanovs Lap 2 nebo Wave 2
Certifikace jiného systému odpovídající úrovně (v tomto případě je potřeba projít crossover hodnocením Molchanovs Wave 1 a 2)
Osvědčení o absolvování kurzu první pomoci ne starší než dva roky

Příprava

Materiály kurzu v českém jazyce! Celý manuál kurzu Molchanovs Wave/Lap 3 jsem oficiálně přeložil do českého jazyka a je pro každého registrovaného studenta k dispozici na jeho Molchanovs profilu (Dashboard).
Připrav se online: Ihned po registraci se můžeš začít připravovat. Prostuduj si celý online manuál, shlédni všechna videa v online kurzu a nakonec můžeš absolvovat i online test znalostí.

Teorie

Historie freedivingu: Etapa 3 a 4, rozvoj znalostí, počátky soutěžního freedivingu, moderní freediving
Fyziologie: Plicní objemy, fyziologie dýchání, hloubka selhání
Dýchání a relaxace: Pokročilá relaxace, techniky packing a reverse packing
Vyrovnávání: Techniky pro hloubkové potápění mouthfill a hloubkový Frenzel, FRC ponory, vyrovnávací cvičení, tipy pro správné vyrovnávání
Techniky potápění: Vyladění techniky s ploutvemi, bez ploutví a monoploutve
Mentální techniky: Dekoncentrace pozornosti, dynamická meditace, zvládání úzkosti, procvičování technik a jejich aplikace v jednotlivých disciplínách
Potencionální trauma: Podrobnosti o plicním barotraumatu (lung squeeze) a dekompresní nemoci a jak jim předcházet
Bezpečnost a záchrana: Možná rizika, jak jim předcházet a jak je řešit, individuální faktory rizik, záchranné techniky nejvyšší úrovně
Pokročilé vybavení: Manipulace a nastavení equipmentu,
Asistent instruktora: Obecné a právní informace, setup, lana, uzly, vedení warm-upu, vedení tréninkové skupiny
Trénink: Důležitost a formy tréninku, představení Molchanovs Movement a tréninkových plánů 

Bazénová část

Relaxace: Aplikace mentální techniky dekoncentrace pozornosti ve vodě v jednotlivých disciplínách
STA: Statické zadržení dechu na hladině, včetně perfektního buddyingu, efektivního koučingu a záchrany
DYNB: Demonstrace dokonalé techniky s ploutvemi, doladění jemných detailů, tréninková cvičení, buddying, záchrana
DNF: Demonstrace dokonalé techniky bez ploutví, doladění jemných detailů, tréninková cvičení
DYN: Efektivní technika monoploutve, doladění jemných detailů
Trénink: Praktická ukázka tréninku a jeho správné a bezpečné provedení
Dohled nad studenty: Vystupování jako asistent instruktora, dohled a poskytování zpětné vazby
Záchranné techniky: Nácvik vlečení bezvládného freedivera na hladině, vyzvednutí z bazénu, první pomoc

Pro získání certifikace Lap 3 je potřeba:

Absolvovat kurz v celé délce
Uspět v test teoretických znalostí
Demonstrovat vyspělou techniku ve všech bazénových disciplínách
STA 3 min 30 sec
DYNB 75m
DNF 50m

Wave 3

Jako Lap 3 freediver můžeš na kterékoliv naší hloubkové akci absolvovat nadstavbu Wave 3. Upgrade na Wave 3 trvá obvykle 4 až 5 dní a protože teorii a bazén už máš za sebou, čeká tě pouze trénink freedivingových technik, které ti umožní komfortní potápění do hloubky až 40m. Podrobnosti najdeš v popisu kurzu Wave 3 Hloubková část.

TERMÍNY

V sekci FaQ najdeš odpovědi na nejčastější otázky
Pro další dotazy a konzultace piš nebo volej.
Mail: apnoe.space@gmail.com
Telefon: +420 731 009 599

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace